Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Kiepury - 15 sierpnia 2019r.
fot. Konrad Rogoziński photogenium.pl
Z okazji 53 rocznicy śmierci naszego wielkiego patrona, po południowym koncercie promenadowym udaliśmy się oddać hołd Janowi Kiepurze i złożyć kosz kwiatów u stóp jego pomnika w Krynicy.
 
Dyrektor Artystyczny Festiwalu - prof. dr hab. Tadeusz Pszonka w kilku pięknych słowach przypomniał naszego wielkiego śpiewaka, jak również wspomniał i podziękował założycielom festiwalu i jego poprzednim Dyrektorom, bez których dziś festiwal nie miałby takiego rozmachu.