Elżbieta Gładysz

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery ARIA od chwili jego powstania. Miłośniczka opery i muzyki klasycznej. Autorka cyklu Spotkanie z Artystą - programu promującego artystów operowych oraz operę jako gatunek sztuki.

Od 2005 r. zrealizowała 110 programów w Operze Krakowskiej. Od stycznia 2017 r. programy odbywają się w Auli Florianka. Stowarzyszenie "Aria" pod jej przewodnictwem jest Partnerem Festiwalu im. Jana Kiepury od 2014 roku, gdzie realizowane są Krynickie Spotkania z Artystą. Elżbieta Gładysz powołała do życia Kwartalnik ARIA - periodyk redagowany przez samych członków Stowarzyszenia.

Laureatka nagrody VOX OPERA w 2006r. przyznawanej przez dyrekcję Opery Krakowskiej „pomysłodawczyni cyklu Spotkanie z Artystą za wyjątkowe zaangażowanie i wspieranie Opery Krakowskiej”, odznaczona przez Prezydenta Miasta Krakowa Medalem Honoris Gratia za wybitny wkład w rozwój kultury, nagrodzona Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski przez Marszałka Województwa Małopolskiego, uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej za zasługi na rzecz popularyzowania kultury i muzyki poważnej. Przez członków Stowarzyszenia ARIA została nagrodzona odznaką Złota ARIA za wybitne zasługi na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.